Czy w 2023 można złożyć raport do kobize?

estorzy i społeczność lokalna coraz bardziej zwracają uwagę na działania firmy w zakresie ekologii. Firma, która podejmuje konkretne kroki w celu min

Czy w 2023 można  złożyć raport do kobize? kobize raport

Firma która podejmuje konkretne kroki w

Partnerstwo z firmami outsourcingowymi specjalizującymi się w ochronie środowiska może także przyczynić się do poprawy wizerunku firmy. Klienci, inwestorzy i społeczność lokalna coraz bardziej zwracają uwagę na działania firmy w zakresie ekologii. Firma, która podejmuje konkretne kroki w celu min